Privacybeleid

4K nv leeft de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 evenals de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.

4K nv stelt zich met dit huidige Privacybeleid in regel met de Europese Verordening2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, ook GDPR genoemd.

Gebruik van jouw gegevens

We gebruiken je gegevens (die we online of in persoon van jou verkrijgen) o.a. om je registratie als gebruiker en de aankoop van producten of diensten te beheren, te antwoorden op je vragen en, desgewenst, jou onze gepersonaliseerde mededelingen te sturen.

Die gegevens zijn nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Welke gegevens worden bijgehouden en verwerkt

In het kader van je interactie met 4K nv kunnen de volgende persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden:

 • Gegevens om je te identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, e-mailadres, IP-adres...
 • Betalingsgegevens: gegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken als je aankopen doet.

Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doelstellingen verzameld en verwerkt:

 1. voor onze bedrijfsvoering;
 2. voor de afhandeling van je aankopen;
 3. verwerking van ingeruilde producten of retours;
 4. voor het voeren van marketingacties (per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS met betrekking tot aanbiedingen en acties die je kunnen interesseren);
 5. om je de mogelijkheid te bieden om in te gaan op aanbiedingen en deel te nemen aan wedstrijden;
 6. om je de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan klantenbevragingen;
 7. voor de optimalisatie van de website;
 8. om onze producten en diensten te verbeteren;
 9. behandeling van vragen of klachten.

Bewaartermijn

4K nv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • In het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. 
 • In het kader van de verwerking van je contactgegevens buiten de uitvoering van overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 12 maanden.

Met wie worden deze gegevens gedeeld

Jouw gegevens worden niet aan derden bezorgd, tenzij dit strikt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zoals transporteurs en betaalpartners.

Rechten mbt persoonsgegevens

Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens, evenals van het gebruik dat 4K nv van jouw persoonsgegevens maakt. 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om je persoonsgegevens wel of niet mee te delen aan 4K nv. Daarnaast heb je steeds het recht om 4K nv te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je weet wel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van verzet
Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Daarvoor hoef je geen specifieke redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht
Je mag te allen tijde vragen om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die 4K nv verwerkt.

Recht van intrekking van de toestemming
Als je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, heb je ook steeds het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten
Als je wenst gebruik te maken van deze rechten, kan je ons contacteren per mail op sales@4k.be.

Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.