Categories
LED pilot light
M30 | RYG | Ø70mm x 76mm
Art. code: C732Q-RYG
LED pilot light
M30 | RGB | Ø70mm x 76mm
Art. code: C732Q-RGB
LED pilot light
M30 | RYG | Ø50mm x 66mm
Art. code: C532Q-RYG
LED pilot light
M30 | RGB | Ø50mm x 66mm
Art. code: C532Q-RGB
LED pilot light
M22 | RYG | Ø30mm x 51mm
Art. code: C332Q-RYG
LED pilot light
M22 | RGB | Ø30mm x 51mm
Art. code: C332Q-RGB
Electronic multitone siren
Grey | 24V DC | E2S | IP66/67 | 150mm
Art. code: MA2FDC024BN1A1G
Motor driven siren
LA SONORA | 112dB(A) | 230V AC/DC
Art. code: MS1.45/A-230V
Electronic multitone siren
Red | 24V DC | E2S | 100dB
Art. code: SONF1DC24R
Multitone siren - Xenon beacon
Red | E2S | 110V DC
Art. code: SON4XR110VDC
Multitone siren - Xenon beacon
Red | 230V AC | E2S
Art. code: SON4AC230R/R
Sound module
White | PIPS | Ø92mm | AC/DC | 115dB
Art. code: PS204
Sound module
Red | PIPS | Ø92mm | AC/DC | 115dB
Art. code: PS203
Sound module
Black | PIPS | Ø92mm | AC/DC | 115dB
Art. code: PS202
Sound module
Grey | PIPS | Ø92mm | AC/DC | 115dB
Art. code: PS201
Sound module
White | PIPS | Ø92mm | AC/DC | 105dB
Art. code: PS104
Sound module
Red | PIPS | Ø92mm | AC/DC | 105dB
Art. code: PS103
Sound module
Black | PIPS | Ø92mm | AC/DC | 105dB
Art. code: PS102
Sound module
Grey | PIPS | Ø92mm | AC/DC | 105dB
Art. code: PS101
Combination module
White | PIPS | Ø92mm | AC/DC | 16dB - 115dB
Art. code: PLS205
Showing 1 - 20 of 600 products